• 2015-2016 Erasmus+ Sonuçları


SONUÇLAR:


DERS VERME 1

 

EĞİTİM ALMA 

 

STAJ HAREKETLİLİĞİ 

 


Not 1: Sonuçlara itiraz etmek isteyen adaylar duyuru tarihini takip eden 10 gün içerisinde Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne dilekçe ile başvurabilir. Seçim ve yerleştirme sürecinin kurallara uygun, adil ve şeffaf yapılmadığı yönünde öğrenci ve yükseköğretim kurumu arasında ihtilaf olması durumunda Türk İdare Mahkemeleri yetkilidir. 


Not 2: Programdan faydalanmaya hak kazanan asil adaylar 1 Nisan 2016 tarihine kadar gidecekleri kurumları bulup davet mektuplarını Erasmus+ kurum koordinatörlüğüne ibraz etmek zorundadır, aksi takdirde sıradaki yedek adaylar programdan faydalanmaya hak kazanacaktır.


Not 3: Staj Hareketliliği için yerleştirme faaliyeti aşağıda belirtilen kuruluşlarla gerçekleştirilebilir.


- İşletmeler

- Eğitim Merkezleri

- Araştırma Merkezleri

- Diğer Kuruluşlar


Yerleştirme faaliyeti aşağıda belirtilen kuruluşlarla gerçekleştirilemez:


- Avrupa Birliği Kurumları ve AB Ajansları

- AB programını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar

- Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz


Not 4:

Personel Ders Verme Hareketliliği faaliyet alanı:

- Sadece Erasmus Beyannamesi Sahibi Yükseköğretim Kuruluşları arasında gerçekleştirilir. (Hareketliliğin gerçekleşeceği bölümler arası ikili anlaşma imzalanmış olmalı)


Personel Eğitim Alma Hareketliliği faaliyet alanı iki hareketlilik türünü içerir

1. Yükseköğretim kurumundan bir işletmeye giden personelin hareketliliği 


Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler seminerler, atölye çalışmaları, kurslar ve konferanslar, pratik eğitim süreçleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.


2. Yükseköğretim kurumundan başka bir yükseköğretim kurumuna giden personelin hareketliliği

  

Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler iş başı eğitim programı, çalışma ziyaretleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.


Mardin Artuklu Üniversitesi

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü