• 2.Dönem Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Başladı

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE KISMİ ZAMANLI İŞ BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR  

 

I. AŞAMA

Üniversitemiz birimlerinde 2016-2017 Eğitim-Öğretim döneminde birimlerde çalıştırılacak Kısmi Zamanlı Öğrenci sayıları ve işin niteliği ilanımız ekinde sunulmuştur. Öğrenciler haftada en fazla 15 saat çalıştırılabilir. Saat ücreti (net) 5.77 TL. Olarak uygulanacaktır. Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitiş saatleri öğrencilerin ders programına göre birim amirleri tarafından belirlenir öğrencilerimizin 03.02.2016 tarihi, mesai bitimine kadar başvurularını çalışmak istedikleri birimlere yapmaları gerekmektedir. İdari birimlerde çalışmak isteyen öğrenciler ise Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımıza başvurabilirler. (KASIM-ARALIK 2015) döneminde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışan öğrenciler yerine hiç çalışmamış öğrencilere öncelik verilecektir. Öğrenciler çalışmak için sadece tek birime başvuruda bulunabilirler. Birden fazla birime başvurduğu tespit edilen öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 

II. AŞAMA

1.Çalışmaya hak kazanan öğrencilerimiz, isim listesinin duyurulması ile birlikte aşağıda belirtilen ‘’Kesin Kayıt Sırasında İstenen Formlar ve Belgeler’’ ile birlikte 10.02.2016 tarihi mesai bitimine kadar  Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bizzat başvurmaları gerekmektedir.

 

 Çalışma süresi ŞUBAT-MART-NİSAN-MAYIS

 

 2-  Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit, gazi ve yetim çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

 

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRACAK BİRİMLERİN DİKKATİNE

 

2015-2016 Eğitim-Öğretim döneminde birimlerin, çalışmak için talep ettikleri Kısmi Zamanlı Öğrenci sayıları kadar ASİL ve YEDEK liste (form3) birimler tarafından belirlenecektir.

 

Birimlerin ‘‘Yükseköğretim Kurumlarında Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılabilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’’ (http://www.sks.artuklu.edu.tr) uyarınca oluşturmuş oldukları birim komisyonlarınca belirlenmiş olan öğrenci isim listelerini (form3) 05.02.2016 tarihine kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen isim listeleri dikkate alınmayacaktır.

 

Öğrencilerin Aylık toplam çalışma süresi “32” saattir.

 

Gecikme yaşanmaması için ilgili personel ve öğrencilerimizin ilanları günü gününe takip etmeleri gerekmektedir.


Gecikme yaşanmaması için ilgili personel ve öğrencilerimizin ilanları günü gününe takip etmeleri gerekmektedir.

 

Birimlerde Kısmi Zamanlı Çalıştırılacak Öğrenci  Listesi için  TIKLAYINIZ

 

 Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Formu (Form 2) için    TIKLAYINIZ

 

Öğrencilerde Aranacak Şartlar için   TIKLAYINIZ


Mardin Artuklu Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi için   TIKLAYINIZ


Çalışmaya Hak Kazanan Öğrencilerden Kesin Kayıt Sırasında İstenecek Form ve Belgeler aşağıda sunulmuş olup bizzat SKS Daire Başkalığına başvurmaları gerekmektedir


Gerekli Belgeler:


a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b) Yeni tarihli öğrenci belgesi,

c) Bir adet fotoğraf,

ç) Disiplin cezası bulunmadığına dair belge (öğrenim görülen Birimin öğrenci işleri tarafından belgelenir)

d) Garanti Bankası, banka hesap numarası

e) SGK Aile Sağlık Yardımı Sorgulama Belgesi (Mardin SGK’dan veya https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/LogOut.action adresinden temin edilebilir)

f) Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi (Form 4) için TIKLAYINIZ.

(Tarih Kısımları Boş Bırakılacak)

g) SGK İlişik Taahhütnamesi (Form 5) için TIKLAYINIZ

(Tarih Kısımları Boş Bırakılacak)


Sıkça Sorulan Soruları Tıklayınız...

 

Mardin Artuklu Üniversitesi

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı