• Akademik Teşvik Ödeneği Takvimi

 

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ TAKVİMİ

31 Aralık 2015

Akademik teşvik başvuru takviminin üniversite web sayfasından ilanı

4-15 Ocak 2016

Öğretim elemanlarının kadrolarının bulunduğu bölüm/anabilim dalı başkanlıklarına başvurusu

18-22 Ocak 2016

Bölüm/anabilim dalı başkanlıklarınca kurulan ön inceleme heyetleri tarafından sunulan belgelerin incelenmesi

25-29 Ocak 2016

Ön inceleme heyetleri tarafından teşvik almaya hak kazananların liste ve evraklarının nihai karar için akademik teşvik komisyonuna gönderilmesi

1-5 Şubat 2016

Akademik teşvik komisyonu tarafından teşvik başvurularının değerlendirilmesi

8 Şubat 2016

Teşvik almaya hak kazanan öğretim elemanlarının üniversite web sayfasından ilan edilmesi

9 Şubat 2016

Teşvik almaya hak kazanan öğretim elamanlarının listelerinin ödeme yapılabilmesi amacıyla birim muhasebe yetkililerine bildirilmesi

 

·        Ön inceleme heyetleri hazırladıkları teşvik almaya hak kazananların liste ve evraklarını resmi yazı ile Genel Sekreterlik Makamına göndereceklerdir.

 

 

 

·        Başvuruda, akademik faaliyetlere ilişkin YÖKSİS’ten alınan çıktı ile birlikte akademik faaliyetlere ilişkin belgeler sunulmalıdır.

 

 

 

·        Komisyon kararlarına karşı ilan tarihinden itibaren beş işgünü içinde senatoya itiraz edilebilir. Senato itirazlar hakkında itiraz süresinin bittiği tarihten itibaren beş işgünü içinde karar verir. İtiraz sonucunda senatonun vereceği kararlar kesindir.

 

 

 

 

AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU