• Edebiyat Fakültesi Mezunları İçin Duyuru

Edebiyat Fakültesi ilk Lisans Mezunlarının Diplomaları Hazırlanmıştır.


2013-2014 Eğitim Öğretim yılı sonunda Edebiyat Fakültesinden mezun olmaya hak kazanan öğrencilerin Lisans diplomaları hazırlanmıştır. Mezun olan öğrenciler diplomalarını Geçici Mezuniyet Belgesini getirmek şartıyla Edebiyat Fakültesi Öğrenci İşlerinden şahsen alabilirler.


Not: Kişi başkasının yerine diplomasını alamaz, Ancak vekalet ile alabilirler.