• Erasmus+ Programı 2016 Teklif Çağrısı ve Projeler için Son Başvuru Tarihleri

  

Erasmus+ Programı 2016 Teklif Çağrısı ve Projeler için Son Başvuru Tarihleri

 

Malumları olduğu üzere, Avrupa Komisyonunun eğitim ve gençlik alanlarındaki programları 2014-2020 döneminde Erasmus+ Programı adı altında yürütülmektedir. Erasmus+ Programı, Avrupa'nın eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanında mevcut ve gelecekte karşılaşacağı temel sorunların üstesinden gelmeye katkı sağlamayı amaçlamakta, ayrıca Avrupa 2020 Stratejisi hedefleri çerçevesinde farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik etmektedir.

 

Erasmus+ Programı kapsamındaki alt faaliyet türlerine ilişkin Program kuralları, başvuru süreci, son başvuru tarihleri, başvuru kaynakları gibi detaylı bilgiler her yıl Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan teklif çağrısı aracılığıyla duyurulmaktadır.

 

Erasmus+ Programı 2016 Teklif Çağrısı ve bu Çağrının bütünleyici parçası niteliğindeki Erasmus+ Program Rehberinin güncellenmiş versiyonu, Avrupa Komisyonunun http://ec.europa.eıı/programmes/erasmus-plusldiscover/quide/index_en.htm web sayfasında yayımlanmıştır.

 

Teklif Çağrısı ile duyurulan, Erasmus+ Yükseköğretim projeleri için 2016 son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir:

 

Proje Türü

2016 Son Başvuru Tarihi

KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA 103; KA 107)

2 Şubat 2016, saat 12.00 (Brüksel saati ile)

KA1 Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu Akreditasyonları (KA 108)

2 Şubat 2016, saat 12.00 (Brüksel saati ile)

KA2 Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme

10 Şubat 2016, saat 12.00 (Brüksel saati ile)

KA1 Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Dereceleri

18 Şubat 2016, saat 12.00 (Brüksel saati ile)

Jean Monnet Faaliyetleri - Kürsüler, Modüller, Mükemmellik Merkezleri, Kurum/Kuruluş ve Derneklere Yönelik Destek, Ağlar, Projeler

25 Şubat 2016, saat 12.00 (Brüksel saati ile)

KA2 Bilgi Ortaklıkları, Sektörel Beceri Ortaklıkları

26 Şubat 2016, saat 12.00 (Brüksel saati ile)

KA2 Eğitim ve Öğretim Alanında Stratejik Ortaklıklar (KA 203)

31 Mart 2016, saat 12.00 (Brüksel saati ile)

 

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erasmus Koordinatörlüğü