• Kamuoyu Açıklaması

07 Haziran 2016 tarihlerinde çeşitli yayın organlarında yayınlanmış olan ve “Mardin Artuklu Üniversitesi yerleşkesinde yapılan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sınavı'na giren öğrenciler, yerleşkenin inşaat malzemelerinden ve çöplerden geçilmediğini söyledi.” şeklinde üniversitenin saygınlığını zedelemeye yönelik haberler yer almıştır.


Tamamen provokatif bir komplo şeklinde nitelendirilebilecek ve toplum nezdinde olumsuz kanaat oluşturmayı hedefleyen bu iddialara ilişkin olarak, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak üzere aşağıdaki açıklamaların yapılması zorunluluğu hâsıl olmuştur.

 

Üniversite yerleşkemizin son bir buçuk yıldır yaşanılabilir bir ekokampüs haline getirilmesi için hayata geçirilen fiziki-altyapı çalışmalarının, şantiye alanlarından çekilen moloz ve inşaat malzemeleri fotoğraflarıyla dayanaksız iddialara kanıt şeklinde gösterilerek yapılan bu yanıltıcı haber, kamuoyunu yanıltma ve üniversitemizi yıpratma amaçlı olduğunu göstermektedir.

 

Kamuoyunun da malumu olduğu üzere Kalkınma ve Maliye Bakanlıklarının üniversitelere verdiği yatırım bütçesinin yıllara sari olmasından mütevellit sürekli gelişme gösteren üniversite kampüsünde gerçekleştirilen inşaat çalışmaları uzun bir süre devam edecektir.

 

Üniversitemizi hedefleyen ve karalama boyutuna varan haberde iddia edilen hususların, ekte yer alan fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere, kabul edilebilir bir durum olmadığını belirterek yasal haklarımız saklı kalmak üzere, üniversitemiz hakkında gerçekdışı beyanlar içeren bu haberleri tekzip eder ve gerçekdışı iddialarla haber yapılması anlayışından vazgeçilmesini ihtaren bildiririz.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü

EKLER