• Öğretim Gör. Alım İlanı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

   

Personel Daire Başkanlığı

 

 

  İlan No

  23494

  İlana Çıkılan Yer

  Mardin Artuklu Üniversitesi Midyat Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü El Sanatları Bölümü

  Kadro Unvanı

  Öğretim Görevlisi

  Duyuru Başlama Tarihi

  02.10.2014

  Kadro Sayısı

  1

  Son Başvuru Tarihi

  16.10.2014

  Kadro Derecesi

  4

  Ön Değerlendirme Tarihi

  20.10.2014

  Sonuç Açıklama Web Sayfası

  www.artuklu.edu.tr

  Sınav Giriş Tarihi

  23.10.2014

  Başvuru Tipi

  Şahsen - Posta

  Sonuç Açıklama Tarihi

  27.10.2014

  Başvuru Yeri

  Mardin Artuklu Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 

  İlan Özel Şart

  Fakültelerin El Sanatları Eğitimi Lisans Mezunu olup, alanında en az 10 yıl tecrübeli olmak.

 

GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2-Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES' den en az 70.0 puan almış olmak

3-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 80.0 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

4-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik' in 7.maddesinin 3.fıkrasındaki hükümleri uygulanır.

5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir

6- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4'lük not sisteminin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir

 

UNVAN ŞARTLAR

1-Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on yıl tecrübeli olmak

2-Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olma

3-Lisans öğrenimine mezun olunan alanda ALES?ten en az 70 puan almış olmak.

 

İSTENEN BELGELER

İlan edilen kadrolara başvuracak adaylar başvuru genel ve özel şartlarına göre başvuru dilekçe örneğini doldurduktan sonra aşağıda yazılı belgeleri; (Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız)

 

                -Özgeçmiş

                -Lisans belgesi (onaylı)

                -Lisans transkripti (onaylı)

                -ALES belgesi

                -Alanı ile İlgili tecrübe belgesi

                -1 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

                -Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

 

MUAFİYET

1-Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.