• Öğretim Üyesi Alımı İlanı (12.03.2015)


MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ


Personel Daire Başkanlığı

 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

 

1 - Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, tasdikli doçentlik belgesini, (1) Bir adet fotoğraf, nüfus cüzdan Fotokopisi, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

 

2 - Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, (1) Bir adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

 

3 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve yabancı dilini belirtir dilekçelerine özgeçmiş, doktora diplomalarının tasdikli sureti, nüfus cüzdanı sureti, 1 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

 

4 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran tüm adaylar, 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup, sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

 

Başvuru Yeri:

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne(Personel Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan Başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

 

Birimi

Bölümü

ABD/PROG

Ünvanı

Der.

Adet

Açıklama

Turizm İşl. Ve Otelcilik Y.Okulu

Konaklama İşletmeciliği

 

Yardımcı Doçent

1

1

Mardin Turizmi ile ilgili ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmak.

Kızıltepe M.Y.O.

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Tohumculuk

Yardımcı Doçent

2

1

Tritikale  bitkisi üzerine doktora yapmış olmak.

Kızıltepe M.Y.O.

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Organik Tarım

Yardımcı Doçent

4

1

Ağır Metallerce kirlenmiş toprakların yabancı otlarla ıslahı konusunda doktora yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri M.Y.O.

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Laboratuar Teknikleri

Yardımcı Doçent

4

1

Doğal ve aktive edilmiş Van Gölü sediment örneklerinde ağır metaller üzerinde doktora yapmış olmak.

Devlet Konservatuarı

Müzikoloji

Müzikoloji

Yardımcı Doçent

4

1

Türkiyede aranjörlüğün dönüşümü üzerine çalışmış olmak.

Meslek Y.O.

Makine ve Metal Teknolojileri

Makine

Yardımcı Doçent

5

1

Kullanılabilirlik ekserji ve eksergo ekonomik analiz üzerine çalışmış olmak.

Edebiyat Fak. Dekanlığı

Kürt Dili ve Edebiyatı

 

Yardımcı Doçent

5

1

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Dengbejlik geleneği üzerine çalışma yapmış olmak.

İlahiyat Bilimleri Fak. Dekanlığı

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Yardımcı Doçent

3

1

Kastallani ve İrşadü'-sari İsimli Eserinin Hadis Şerhçiliği Açısından İncelenmesi konusunda çalışma yapmış olmak.


   

Başvuru Dilekçe Örneği (Yrd.Doç.)