• Padegojik Formasyon Başvurusu (2014-2015 Güz Dönemi)

Mardin Artuklu Üniversitesi Bünyesinde 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi İtibariyle Mezuniyet Aşamasında Olanlar ve Mezunlar İçin Başlatılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına Başvuru ve Kayıt Esasları

2014-2015 eğitim öğretim yılında açılacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için Üniversitemize 500 kişilik kontenjan verilmiştir. 500 kişilik kontenjanın %75'i Üniversitemiz ile Şırnak Üniversitesi’nin son sınıf öğrencilerine, %25'i mezun öğrencilere (tüm üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olanlara) ayrılacaktır.

 

Başvurular Tablo 1’de belirtilen alanlardan alınacaktır. Toplam kontenjanın alanlara göre dağılımı, belirlenen alanlara başvurular bittikten sonra alanlar bazında yapılan başvuru sayıları dikkate alınarak belirlenecektir. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazananların alanlara göre asil ve yedek listeleri ilan edilecektir. Kesin kayıt için belirlenen sürenin sonunda boş kalan kontenjanlara yedek listelerden kayıtlar alınacaktır.

 

Başvuran adayların sıralamasında şu kriterler esas alınacaktır:

1.Son sınıf öğrencilerinin önceki yıllara ait akademik başarı ortalaması (not ortalamasında eşitlik olması halinde alt dönemlerden dersi olup olmaması),

2.Mezun öğrencilerin lisans akademik başarı ortalaması (not ortalamasında eşitlik olması halinde mezuniyet yılı daha eski olanlara, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi daha eski olanlara öncelik verilecektir).

 

Adayların akademik başarı ortalaması, 100’lük sisteme göre değerlendirilecektir. Öğrenci not belgesinde veya transkriptindeki akademik başarısı;

□ sadece 100’lük sisteme göre düzenlenmiş olanların belgelerindeki notları kullanılacak,

□  sadece 4’lük sisteme göre düzenlenmiş olanların notları YÖK’ün dönüştürme tablosuna göre 100’lük karşılığı kullanılacak,

 

□ 4’lük ile birlikte 100’lük sisteme göre düzenlenmiş olanların notları, YÖK’ün dönüştürme tablosu da göz önünde bulundurularak öğrencinin lehinde olacak şekilde kullanılacak,

□ Ön lisans üzerine lisans tamamlayan öğrencilerin akademik başarıları, ön lisans ve lisans tamamlamaya ait notların aritmetik ortalaması alınarak tespit edilecek.

           

Başvuruların Alınması

Başvurular, şahsen veya noter onaylı vekâlet ile alınacaktır. Başvurularda istenen belgeler:

Son Sınıf Öğrencileri için:

1. Başvuru dilekçesi (Ek-1’de)

2. Öğrenci not belgesi,

3. Onaylı nüfus cüzdan fotokopisi,

 

 

Mezun Öğrenciler İçin:

1. Başvuru dilekçesi (Ek-1’de)

2.Onaylı mezuniyet belgesi ya da diploma (Yurtdışındaki üniversitelerden yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir),

3.Onaylı lisans not transkripti,

4.Onaylı nüfus cüzdan fotokopisi,

 

Onaylı istenen belgelerin muhtarlık ve herhangi bir resmi kurum (okul, hastane gibi) amiri tarafından “Aslı gibidir” denilerek imzalanıp mühürlenmiş olması yeterli olacaktır.

 

Başvuru Tarihleri: 16.10.2014 - 21.10.2014

Asıl Liste İlan Tarihi: 23.10.2014

Asıl Liste İlan Tarihi-Kayıt Tarihi: 23.10.2014-27.10.2014

Yedek Liste İlan Tarihi: 27.10.2014 (Saat 17: 00’dan sonra)

Yedek Liste Kayıt Tarihi: 28.10.2014-30.11.2014

İhtiyaç Halinde İkinci Yedek Liste İlan Tarihi: 30.10.2014 (Saat 17: 00’dan sonra)

İkinci Yedek Liste Kayıt Tarihi: 31.10.2014-03.11.2014

Başvuru Adresi: Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğrenci İşleri, (Diyarbakır yolu üzeri Kampüs Yerleşkesi) Artuklu/ MARDİN

İletişim İçin: Mücahit KURŞUN (0482) 213 33 37  Dâhili:7023, Bekir SOLĞUN Dâhili: 7072

 

Akademik Takvim

Eğitim Programı 2014-2015 öğretim yılının güz ve bahar dönemlerinde iki dönem halinde uygulanacaktır. Derslerin başlama ve bitişlerini gösteren akademik takvim, kesin kayıtlardan sonra duyurulacaktır.

 

Başvuru Alınacak Alanlar (Tablo 1)

S.No

Öğretmenlik Alanları

Öğretmenlik Alanlarına Başvurabilecek Yükseköğretim Programları

1

Tarih

Tarih Bölümü

2

Türk Dili ve Edebiyatı

1. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

3. Türk Halkbilimi Bölümü

3

Felsefe

1. Felsefe Bölümü

2. Sosyoloji Bölümü

4

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

1. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

2. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

3. Ergoterapi Bölümü

4. Hemşirelik Yüksekokulu

5. Sağlık Memurluğu/Bölümü

6. Hemşirelik/Bölümü

7. Ebelik/Bölümü

8. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

5

İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri/  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

1. Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi

2. İlâhiyat, İlahiyat Bilimleri, Dini İlimler,İslami İlimler Fak.

3. İlahiyat

4. Dünya Dinleri

5. Yaygın Din Öğretimi ve Uygulamaları

6. İslam Bilimleri

7. İslami İlimler

6

Yaşayan Diller ve Lehçeler

1. Kürt Dili ve Edebiyatı

2. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)

3. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü (*)

4. Türk Halkbilimi Bölümü (*)

7

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

1. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

2. Turizm İşletmeciliği

3. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

4. Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

5. Turizm ve Otel İşletmeciliği

6. Konaklama İşletmeciliği

7. Seyahat İşletmeciliği

8. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

9. Turizm ve Büro Yönetimi

10. Turizm ve Rehberlik

11. Turizm ve Otelcilik

(*)Yaşayan Diller ve Lehçelerin Kürt Dili ve Kültürü alanında yüksek lisans programını tamamlayanlar.

 

Ücretlendirme:

-Pedagojik formasyon sertifika programı ücreti 2.054 TL olup iki eşit taksit halinde (1.027 TL) güz ve bahar dönemi başında ödenecektir. İlk taksitin dekontu kesin kayıt esnasında teslim edilecektir (Ücretin yatırılacağı banka ve hesap numarası kesin kayıt duyurusu ile birlikte ilan edilecektir.)

- Muaf olunan dersler için ücret iadesi yapılmayacaktır (Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika  Programına İlişkin Usul ve Esaslar Madde 10/3).

- Kesin kayıt yapıldıktan sonra, kayıt sildirilmesi halinde ücret iadesi yapılmayacaktır.

 

Başvuru dilekçesi

YÖK'ün 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları