• Proje Yönetimi Döngüsü Kursu

Eğitimin amacı; katılımcıların Avrupa Birliği (AB) uyum süreci, Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği Süreci ile bu sürecin beraberinde getirdiği proje finansman imkânları, Kalkınma Ajanslarına yönelik finans ve proje imkânları hakkında bilgilendirmeyi, katılımcıların yönetsel ve mali kapasitelerinin arttırılmasını hedeflemektedir. Bu amaçla eğitim, proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin kalitesini arttırmayı hedeflemektedir. Eğitimde katılımcılara Merkezi Finans ve İhale Birimi, Kalkınma Ajansları, TUBİTAK, Dünya Bankası, KOSGEB vb. proje formlarının hazırlanması, doldurulması ve proje uygulamalarına yönelik beceri kazandırılması hedeflenmektedir.

 

Kurs İçeriği:
Teorik Eğitim İçeriği (6 saat)

1. Türkiye'de Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje ve programlar
2. AB tarafından finanse edilen proje ve programlar kapsamındaki hibe imkanları
3. Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği Süreci
4. Avrupa Birliği Proje Döngüsü Yönetimi
5. Projelerin Mantıksal Çerçeveleri
6. Analizler ( Problem Analizi, Hedef Analizi, Strateji Analizi, Paydaş Analizler)
7. Hibe Programları Başvuru Formları ve Eklerinin Hazırlanması
8. İş Değerleme ve Ücret Yönetim Sistemleri
9. Hibe Programları Kapsamında Finanse Edilecek Projelerin Tespitinde Kullanılan Değerlendirme

Uygulama eğitimi içeriği (6 saat)
Örnek projeler üzerinde çalışmalar yürütülecektir.

Eğitim süresi 12 saat (6 saat teorik anlatım 6 saat uygulamalı eğitim)
Teorik ve uygulamalı eğitimler yüz yüze eğitim şeklinde verilecektir.

Kurs ücreti: 120 TL
Eğitim başlama tarihi: 10.10.2015 Saat 09: 00
Eğitim bitiş tarihi: 11.10.2015
Eğitim yeri: Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlük Binası