• Rektörümüzün “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” Mesajı

“Toplumun çıkarlarını müdafaa eden, bilgilendiren, mühim meselelerde kamuoyu oluşturan ve evrensel meslek ilkeleri ışığında görevini ifa eden bağımsız ve güçlü bir basın demokrasinin vazgeçilmez asli unsurlarından birini teşkil etmektedir.


Halkın sağlıklı haber alabilme hakkını sağlamak,uzlaşma ve barış kültürünü oluşturmak ve ortak değerlerimizi korumak gibi mühim mesuliyetleri fedakârca ve değişik şartlar altında yerine getiren yerel ve ulusal bütün basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik eder,başarılar dilerim.” 


Prof. Dr. Ahmet Ağırakça

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü