• Tezli Yükseklisans Öğrenci Alımı

  T.C.     

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

 

 

Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün aşağıda belirtilen programlarına, 2015–2016 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Tezli Yüksek Lisans öğrencileri  alınacaktır.

 

Adaylar birden fazla anabilim dalına başvuru yapamazlar. Başvuruların Enstitü Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir. Postayla yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

 

 

A. Yüksek Lisans Programları ve Kontenjanları

 

ANABİLİM DALI  ALES PUAN TÜRÜ KONTENJAN AÇIKLAMA
FELSEFE SÖZ - EA 10

Felsefe  Grubu  (Felsefe,  Sosyoloji,   Psikoloji), Dil ve Edebiyat (İngiliz Dili  ve  Edebiyatı,  Türk Dili ve Edebiyatı vd), İlahiyat, Antropoloji, Tarih ve Siyaset  Bilimi mezunu  olmak.

SOSYOLOJİ EA 10 Sosyoloji veya Sosyal Hizmetler Bölümü Mezunu olmak
RESİM - 10

4 Yıllık lisans mezunu olmak, adayların ön kayıt/başvuru sırasında, özgeçmiş bilgilerinin de yer aldığı sanat dosyasını/portfolyoyu teslim etmeleri gereklidir.

 
 

B. Başvuru Koşulları

 

1. Adayların, lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

2. Transkript (Başvuracak adayların lisans not ortalamasının 100’lük not sistemine göre belirtilmiş olması ve mezun olunan kurum tarafından onaylanmış olması gerekir.)

3. Lisans not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.

4. Başvuracak adayların, ilgili ALES puan türünden en az 55 puan almış olmaları gerekir.

(ALES sınavı geçerlilik süresi sınavın açıklandığı tarih itibari ile 3 yıldır.)

5. Lisans öğrenimini yurtdışında yapmış adayların Yükseköğretim Kurulu’nca verilen Denklik Belgesini de dilekçelerine eklemeleri gerekir.


C. Başvuru için Gerekli Belgeler

 

1. Enstitümüz web sayfasında yer alan Başvuru Formunun çıktısı alınarak doldurulup fotoğraf yapıştırıldıktan sonra Enstitümüze aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvuru yapılacaktır.

2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,

3. Lisans öğrenimi sırasında alınan ve 100’lük not sistemine göre mezuniyet not ortalaması belirtilmiş belgenin (transkript) fotokopisi,

4. ALES sonuç belgesinin fotokopisi,

5. Varsa, yabancı dil sınav sonuç belgesinin fotokopisi,


D. Değerlendirme Esasları

 

İlgili ALES puanının                        % 50’si 

Lisans  mezuniyet not ortalamasının   % 15’i 

Yabancı dil puanının                        % 15’i

Mülakat  sınav  puanının                % 20’si

 

Adayın başarılı sayılabilmesi için ALES (taban 55) puanının % 50’si, lisans not ortalamasının 100’lük not sisteminde taban puan 60 olmak üzere % 15’i, yabancı dil puanının % 15’i ve mülakat sınavının % 20’si esas alınır. Başarı notunun hesaplanmasında 0,5 ve daha yukarı kesirler bir üst nota tamamlanır. Bu hesaplamalar sonrasında 55 puan veya daha yüksek puana sahip olan adaylar, aldıkları puanlara göre sıralanarak yüksek lisans programlarında ilan edilen kontenjanlar dâhilinde sınavın bilim aşamasından başarılı kabul edilir.

 

E. Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

 

1. Öğrenci bilgi formu (Enstitüden temin   edilecek),

2. Lisans  mezuniyet belgesinin onaylı örneği,

3. Transkript'in aslı veya onaylı  örneği,

4. ALES belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

5. Yabancı dil belgesinin (varsa) aslı veya noter onaylı örneği,

6. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının onaylı örneği,

7. 6 adet vesikalık fotoğraf,

8. Erkek adayların askerlik şubesinden alacakları bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmasında askerlik yönünden sakınca olmadığına dair belge,

 

Akademik Takvim

 

Başvuru   Tarihi 18-22 Ocak 2016
Mülakat    Sınavları 26 Ocak 2016
Kesin  Sınav Sonuçlarının İlanı 29 Ocak 2016
Kesin  Kayıt  Tarihi 01-04 Şubat 2016
Yedeklerin  İlanı 08 Şubat 2016
Yedeklerin  Kesin Kayıt Tarihi 08-09 Şubat 2016 

 

Not: Yazılı/mülakat sınav yeri daha sonra açıklanacaktır.

 

Başvuru Adresi: Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Sağlık Yüksekokulu, Kat 5, Diyarbakır Yolu 5 km. Kampüs / MARDİN