• Yrd.Doç.Dr. Yabancı Dil Sınavı Sonuçları

YABANCI DİL SINAVI SONUÇLARI

14 Eylül 2014 tarihli ve 29119 sayılı Resmi Gazetede ilana verilen Üniversitemize bağlı birimlere alınacak olan
Yardımcı Doçentlerin 01.10.2014 tarihinde yapılan yabancı dil sınavı sonuçları


SN

Adı Soyadı

Başvurduğu Unvan

Bölümü

Sınav Sonucu

1

Devrim ERTÜRK

Yrd. Doç. Dr.

Sosyoloji

Başarılı

2

İbrahim YÜCEDAĞ

Yrd. Doç. Dr.

Sosyoloji

Başarılı

3

Meltem ÇAKMAK

Yrd. Doç. Dr.

Eğitim Bilimleri

Başarılı

4

Nilay ÖZOK GÜNDOĞAN

Yrd. Doç. Dr.

Tarih

Başarılı

5

Azat Zana GÜNDOĞAN

Yrd. Doç. Dr.

Antropoloji

Başarılı

6

Cuma ÇİÇEK

Yrd. Doç. Dr.

Siyaset Bil. ve Ul. İlşk.

Başarılı

7

Cemal ARSLAN

Yrd. Doç. Dr.

Siyaset Bil. ve Ul. İlşk.

Girmedi

8

Kutbettin EKİNCİ

Yrd. Doç. Dr.

Temel İslam Bilimleri

Başarılı

9

Gülseren ÖZALTAŞ SERÇEK

Yrd. Doç. Dr.

Konaklama İşlt.

Başarılı

10

İsmail GÜNEŞ

Yrd. Doç. Dr.

Konaklama İşlt.

Başarısız
        Başarılı
olan adayların açıktan veya naklen atanmak istediklerini belirtir bir dilekçe vermeleri, ayrıca açıktan atanmak isteyenlerin aşağıda belirtilen evrakları göreve başlama tarihinde Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

İLGİLİLERE DUYURULUR...

Örnek dilekçe için tıklayınız


İSTENİLEN EVRAKLAR                            :
1-Nüfus cüzdan fotokopisi
2-İkametgah ilmühaberi
3-Diploma veya mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti
4-6 adet fotoğraf (son altı ayda çekilmiş)
5-Askerlik tecil veya terhis belgesi (erkek adaylar için)
6-Sabıka kaydı
7-Tam teşekküllü sağlık kurulu raporu (heyet raporu)


Mehmet AYDOĞAN
Akademik Personel Şube Müdürü
Dahili : 1156