• Artuklu Üniversitesi Mardinli İlim Adamlarına Sahip Çıkıyor

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça tarafından araştırma kapsamına alınan ‘Mardin Asıllı İlim Adamları’ çalışması tamamlandı.


I. Uluslararası Mardin Tarihi Sempozyumu Bildirilerinde yayınlanan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça’ya ait  "Mardinli Bazı Bilim Adamları" başlıklı makalede yer alan Mardin asıllı İlim adamları çalışmalarına, araştırmalar neticesinde M.S 681 – 1960 yılları arasında yaşamış olan birçok yeni isim eklendi.


Yapılan çalışmada; Astronomi, Hadis, Fıkıh, Matematik, Tıp, Cebir ve Edebiyat gibi birçok alanda çalışmalar yaparak insanlığa ve ilim dünyasına ışık tutacak önemli eserler meydana getiren Mardin asıllı âlimlerin eserleri ile birlikte kısa biyografilerine yer verilerek çerçeve haline getirilen tablolar, Mardin Artuklu Üniversitesine ait birimlerin duvarlarında yerini aldı.


Medeniyetin ve bilimsel araştırmaların hakiki bir anlam ve derinlik gerektirdiğini dünyaya öğreten İslam medeniyetinin ilmi verilerini yansıtan merkezlerden birinin de Mardin şehri olduğunu söyleyen Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça;


“Dünya medeniyet tarihinde derin izler bırakan Mısır, Mezopotamya, Yunan, Çin ve Hind uygarlıklarının etkili olduğu dönemlerden sonra, bu günkü medeniyetin temellerini atan İslam Medeniyetinin etkisi diğer medeniyetlere kıyasla daha farklı ve derin olmuştur.  


İslâm Medeniyetinin, Rönesans’la şekillenen Batı Medeniyetinin temellerini oluşturduğu ve dünya ilimler tarihine olan katkısı herkes tarafından kabul görmüş bir hakikattir. İslam Medeniyetine hizmet eden, çok önemli ilim adamlarını bağrında yetiştirmiş ve tüm bilim âlemine önemli katkılar sağlamış bir diğer merkez Mardin şehridir. Mardin’de yüzlerce ilim adamının yetiştiği gerçeğini ilimler tarihi ile ilgilenen herkes bilmektedir” ifadelerini kullandı.


Bu bağlamda Mardin’in kadim medeniyetlere ev sahipliği yaparak bilime ışık tutmuş dünyanın ilk medreselerinin yanı sıra Anadolu’daki ilk tıp şifahanesi olarak “Meristen” in kurulduğunu söyleyen Ağırakça; 


“İlim dünyasını şahlandıran Mardin asıllı âlimlerin eserleri ile birlikte anılması ve gün yüzüne çıkarılması, Mardin Artuklu Üniversitesi’nin bir vefa borcudur.” dedi.


‘Mardinli Âlimler ’çalışmasında bulunan isimlerin Mardin Artuklu Üniversitesi Kampüs Yerleşkesinde yapımına başlanmış olan Merkezi Kütüphane binası dış mimarisinde de kullanılacağı bilgisini aktaran Ağırakça, tarihin bilimle harmanlandığı şehrin üniversitesinde Mardinli Âlimlerin isimlerinin ve eserlerinin yaşatılarak gelecek nesillere aktarılacağını belirtti.


Mardin Artuklu Üniversitesi

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

picture

1

picture

2