• Artuklu Üniversitesi Sürekli Gelişim Yolunda

Mardin Artuklu Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim semineri idari personelin ihtiyaç duyduğu konu başlıkları altında ele alındı.

 

Bilginin hızlı değişimi, dönüşümü ve ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda Ülkemize ait resmi kurum ve kuruluşların işleyiş mevzuatlarının değişikliği söz konusu olmakla birlikte değişen kurallara tam uygunluk içerisinde çalışmak ve toplum ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla;Mardin Artuklu Üniversitesi, bölümünde uzman kişiler tarafından idari birimlerde çalışan personel ve yöneticilerine eğitim verdi.

 

Eğitim semineri öncesi konferans salonunda toplanan idarecilere konuşan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, kurumun yapısı ve işleviyle ilgili ayrıntılı bilgilendirmelerde bulunarak, Üniversitede memur ve idareci görevini yürüten personellerin mesleklerini büyük bir hassasiyet ve duyarlıkla ifa etmeleri konusunda gerekli özenin gösterilmesini vurguladı.

 

Prof. Dr. Ağırakça: ‘’Üniversiteler yaratıcı çalışmaların yapıldığı bilim, fikir ve sanat eserlerinin üretildiği topluma her konuda örnek olacak kurumlardır. Üniversitemizde her düzeyde performansın iyileştirilmesine yönelik, tamamıyla entegre olmuş çabalarla, idari çalışanlarımızın performanslarının geliştirilmesi için eğitim seminerinin faydalı olduğu kanısındayım ” dedi.

 

Eskinin izleri üzerine daha kalıcı sağlam temeller atarak kurumu üst düzeye çıkarma kararlılığının sürdürüleceğini belirten Ağırakça;  Artuklu Üniversitesi’nin en kısa zamanda hak ettiği konuma gelmesini temenni ettiğini söyleyerek, bunu gerçekleştirebilecek her türlü potansiyelin Üniversite birimlerinde mevcut olduğunu belirtti.Birimlerin işleyişine profesyonellik katarak verimliliği artıracak ve  çalışanların daha üst görevlere hazırlanmalarını sağlayacak eğitim seminerinin, Artuklu Üniversitesi idari Personellerden gelen talepler doğrultusunda konuların belirlendiğini belirten Personel Daire Başkanı Halil Şimşek;


 Eğitimde, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 21. Ve 22. Maddesi kapsamında olan Pazarlık usulü İhale Yönetimi- Dorudan Temin alımı – Mevzuatı ve Uygulaması, Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Taşınır Mal Yönetmeliği, Merkezi Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik konularına yer verildiğini bildirdi.
                                                                                                                               Mardin Artuklu Üniversitesi

                                                                                                                            Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

picture

1

picture

2

picture

3