• “Uluslararası El-Cezerî Sempozyumu” tamamlandı

Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Uluslararası El-Cezerî Sempozyumu’ yoğun ilgi gördü.


Açılışı Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda yapılan ve iki gün süren ‘Uluslararası El-Cezerî Sempozyumu’na katılan çok sayıda yerli ve yabancı bilim adamları sibernetik alanın kurucusu kabul edilen, fizikçi, robot ve matrix ustası Müslüman bilim adamı "İsmail Ebul İz Bin Rezzaz El-Cezeri" yi bütün yönleri ile ele alan oturumlarda sunumlarını gerçekleştirdi.


Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Mardin Valisi Ömer Faruk Koçak, İngiltere, İsviçre ve İtalya’dan gelen yabancı ve yerli öğretim üyelerinin yanı sıra çok sayıda gazeteci ve akademisyenin katıldığı Uluslararası El-Cezerî Sempozyumu’nda Mardin Artuklu Üniversitesi adına katılımcıları selamlayarak konuşmasına başlayan Prof. Dr. Ahmet Ağırakça vizyonunu ‘Bölgenin büyük medeni birikimiyle tarihi ve sosyo-kültürel mirasını yerelden evrensele taşımak’ şeklinde özetlemiş bir üniversite olarak kültürel mirasın en çok üretildiği ve dönüştürüldüğü yer olan Mardin’de böylesine önemli bir sempozyumu üniversite adına düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.


Avrupa Rönesans’ının ortaya çıkmasında ve Avrupa’da bir ilmi hayatın gelişmesinde büyük rol oynayan İslam Medeniyeti ve kültürü son derece özgün bir medeniyet iken bunun eski Grek medeniyetinin devamı şeklinde görülmesinin; ciddi ve insaflı batılı ilim adamları tarafından hiçbir zaman bilimsel kabul edilmediğini belirten Prof. Dr. Ağırakça,

İslam âlimlerinin tıp, matematik, astronomi, kimya ve eczacılık alanında gösterdikleri başarıların bir benzerini de fizik alanında gösterdiklerini hatırlatarak, 

“ Abbasilerin ilk devirlerinden başlamak üzere bu alanda yapılan icad, keşif ve ilmi çalışmalar Müslümanların fizik ilminin ilk kurucuları olduklarının en büyük kanıtıdır. Bugün bütün dünyanın fizik ile ilgilenen ilim adamları çok iyi bilirler ki bu ilim dalının öncüleri Müslümanlar olmuştur. Ama ne yazık ki Müslümanların yazdıkları fizik ile ilgili eserler özellikle ilk dönemlerde ortaya konan çalışmaları ihtiva eden kitaplar bugün artık tamamen kaybolmuş olup sadece bir kısmının isimlerini bilebilmekteyiz.” dedi.


Fizik ve teknoloji alanının Arap-İslam kültür dünyasında ulaştığı yüksek seviyeyi gösteren eserlerden sempozyum konusunu oluşturan Ebu el-İzzİsmâîl İbn er-Rezzâz el-Cezerî'nin;  Kitâb fî ma’rifeti’l-hiyeli’l-hendesiyye, El-Câmi’ beyne’l-‘ilmi ve’l-‘ameli’n-nâfi’ fî sınâ’ati’l-hiyel isimli kitapları olduğu bilgisini vererek El-Cezeri çizimlerinin yer aldığı slayt eşliğinde konuşmasına devam eden Ağırakça, 

Ebu’l-İzz el-Cezeri’nin, en ince ayrıntılarına varıncaya kadar toplam 50 makine ve aleti bir mühendis bakış açısıyla tanıtıp; 50'sini tam ve yaklaşık 100'ünü de detay resimlerle mükemmel donatılmış şekilde anlattığını ifade etti.


‘İslam Medeniyetinde Otomatik Makinelerin Serüveni’, ‘El-Cezerî ve İslam’da İnce Teknoloji’, ‘El-Cezerî’nin Bilim ve Teknoloji Tarihi Açısından Önemi’, ‘El-Cezerî’ninTakiyüddin El-Rasıd’a Etkileri’, ‘Günümüzde Cezerî’yi Anlamak’ gibi ana başlıklar altında dört oturum halinde gerçekleştirilen “Uluslararası El-Cezerî Sempozyumu”nun yanı sıra  Rektörlük fuaye alanında  matematikçi, makine mühendisi ve mucit El-Cezeri'nin icatlarını içeren resim sergisi, büyük bir ziyaretçi akınına uğradı.

 

Mardin Artuklu Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

 

picture

1

picture

2

picture

3

picture

4