• Üniversite'de Profesyonel İlerleme

Mardin Artuklu Üniversitesi’nin aday memurlarına yönelik düzenlediği hizmet içi eğitim seminerleri başladı.
 

Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde görev yapan aday memurlara; gerekli bilgi ve becerilerini geliştirmek, verimliliklerini artırmak, bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyumlarını ve üst görevlere hazırlanmalarını sağlamak amacıyla  Üniversite Personel Dairesi Başkanlığınca düzenlenen hizmet içi eğitim seminerleri bu yıl da devam ediyor.

 

Eğitim öncesinde  aday memurlara yönelik konuşma yapan MAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça;

“Devletin yapı taşını oluşturan memurların kaliteli ve donanımlı hizmet vermeleri hem ülke hem de bölgede hizmet standartlarının yüksek seviyede olması için  katkı sağlar. Emeğin ve kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının yanında, ülke kaynaklarının da israf olmasını önleyen eğitim, bir ülke için şüphesiz en önemli zenginliği, yetişmiş insan gücü oluşturmaktadır. Üretim için en temel faktörlerden biri olan insan gücünün sayısal miktarından daha önemlisi vasıf düzeyidir.” dedi.

Temiz bir toplumun oluşması için işini dürüst, düzenli ve ahlâklı yapan erdemli eğitimli insanlara ihtiyaç oluğunu söyleyen Ağırakça, belli bir eğitim alarak devlet görevine atanan  aday memurlara, disiplinli ve dürüst çalışmaları, aldıkları eğitim ile görevlerinde uzmanlaşmaları gerekliliğini vurguladı.

 

Üniversiteye bağlı dersliklerde 10 gün boyunca devam edecek eğitimin toplamda  60 saatte verilmesinin planlandığını belirten Artuklu Üniversitesi Personel Daire Başkanı Halil Şimşek; seminere İdari Hizmetlerden 12, Teknik Hizmetler sınıfından 6 ve Yardımcı Hizmetler Sınıfından ise 5 personel olmak üzere toplamda  23 aday memurun katıldığını bildirdi.

 

Devlet teşkilatı, yasalar, devlet memurları kanunu gibi temel eğitim konularıyla birlikte; halkla ilişkiler, amir-memur ilişkileri, yazışma ve dosyalama usullerini kapsayan eğitim seminerlerini belli bir program dâhilinde yürütülerek kuruma tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine bağlı, disiplinli ve bilgili memur yetiştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Halil Şimşek;

 

“Kişilere verilecek hizmet içi eğitim, hem verimliliği, motivasyonu artıracak, hem de işgörenlerin rahat ve sağlıklı bir ortamda çalışmalarına neden olacaktır. Ülkemizin, kaynaklarını etkin ve doğru kullanması, gelişmesi ve diğer ülkeler arasında hak ettiği yeri almasında temel öneme sahip olan hizmet içi eğitim olgusu önce genel ve teorik olarak ele alınacak, daha sonra ise mesleklerinde uygulama ile ifa edilecektir.”dedi.

 

Personel Daire Başkanı Halil Şimşek, 2007 yılında kurulan Mardin Artuklu Üniversitesi’nin aday memurlara yönelik düzenlenen Hizmet İçi Eğitim’in ilk olarak 2010 yılında  verildiğini ve  bu yıl dördüncü kez eğitim programının uygulanarak  toplamda 133 aday memurun hizmet içi eğitim gördüğünü belirtti.

Hizmet içi eğitimin Artuklu Üniversitesi bünyesinde görev yapan alanında uzman idari ve akademik personel kadroyla verildiğini söyleyen İdari Personel Şube Müdürü Mehmet Kanık üniversitede 40 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı, 404 akademik ve  259 idari olmak üzere 703 personelin görev yaptığını, temel ve hazırlayıcı bu eğitim dönemi sonunda yapılacak sınavda başarılı olan aday memurların asli memurluğa atanacakları bilgisini de verdi.

 
Mardin Artuklu Üniversitesi     
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

picture

1

picture

2

picture

3

picture

4