• İdari Birimler

Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı ve Görevleri, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 07/10/1983 tarih ve 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilmiştir.

Üniversite İdari Teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur:
 
a) Genel Sekreterlik,
b) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı,
c) Personel Daire Başkanlığı,
d) İdari ve Mali İşler Daire  Başkanlığı,
e) Öğrenci ĠĢleri Daire Başkanlığı,
f) Sağlık,Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,
g) Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı,
h) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,
i) Hukuk Müşavirliği,
j) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı