• Semînerên Enstîtuya Zanistên Civakî

 SEMÎNERÊN ENSTÎTUYA ZANISTÊN CIVAKÎ

 

:  Eywana Pirmebest ya Fakulteya Edebiyatê

 

28ê  sibata 2014an, În, 4:00, Prof. Dr. Dilek Cindoğlu û . Doç. Dr. Alk. Hasan Tekgüç, MAÜ  Dahûrîna ji Aliyên Cinsiyeta Civakî ve  Bandora Perwerdehiya Zaningehê li ser Serketina Karîyerî

 

7ê adara 2014an, În 14:00,  Doç. Dr.Alk. Siyaveş Azeri, MAÜ,   FelsefeEvolving Concepts, Revolving Doors

 

14ê adara 2014an, În, 14:00, Dr. Cem Oyvat, University of Greenwich, Economics     Gini Katsayılarının Kökenleri: Türkiye, Güney Kore ve Brezilya'nın Karşılaştırmalı Analizi

 

4ê nîsana 2014an,  În, 14:00, Doç. Dr. Ayşen Uysal, Dokuz Eylül Üni., Kamu Yönetimi  Civaknasiya Siyesetê li Kuçeyan

 

11ê nîsana 2014an, În, 14:00, Doç. Dr. Oya Pancaroğlu, Boğaziçi Üni., Tarih     Rêçên Dewra Navîn li Ciyên Pîroz yên Tarsusê de

 

25ê nîsana 2014an, În,  14:00, Doç. Dr. Artun Avcı, Marmara Üni., Radyo-TV ve Sinema

 Medyaya Civakî û Jiyana Rojane

 

2ê gulana 2014an,  În, 14:00,  Doç. Dr.Alk. Elif Keser-Kayaalp, MAÜ, Sanat Tarihi  Mîrata Mimariya Guherî  û Veguheriya Suryaniyan di Deh Salên Paşî deSüryanilerin Son On Yılda Değişen ve Dönüşen Mimari Mirası

 

9ê gulana 2014an, În,  14:00,  Doç. Dr.Alk.  M. Behzat Ekinci, MAÜ, İktisat   The Cittaslow Philosophy in the Context of Sustainable Tourism Development: The Case of Turkey

 

16ê gulana 2014an, În, 14:00, Prof. Dr. Hüseyin Sarıoğlu, Trakya Üni., Felsefe

Pirsgirêkên Zihniyet û Rêbazê di Felsefaya İslamê de bi mînaka İbn Ruşd

 

23ê gulana 2014an,  În, 14:00, Yrd. Doç. Dr. Suna Çağaptay, Bahçeşehir Üni, Mimarlık

Înşaya Meşruiyetê: Li Enadolê Mimariya Serdema Begîtiyan

 

10ê hezîran 2014an,  Dûşem, 14:00, Yrd. Doç. Dr. Güner Coşkunsu, MAÜ, Arkeoloji

Şûnwarê  rituel û Bîra Hevpar: Gir